Tool Tip

首页 - 开发控件控件列表 -工具提示控件Shayoo ToolTip

 控件名称
  具提示控件 Shayoo ToolTip
 
形式多样,使用方便,可构建出ToolBar等多种用途.
 基本信息
   

文件名称:
版        本:
文件大小:
发布日期:

 

ShayooToolTip2010.1.0.ocx
V2010.1.0 (1.0.0)
240 KB
2010-01-01
 

¥600元

 图片 预览
 

 

 
 

 

 
       
 功能介绍
     
  (1)自定义界面,SkinFile和ComboxSkin

(2)弹出方向可选择ComboxPos

(3)支持鼠标手动关闭和鼠标移出MouseOut自动关闭

(4)支持透明图标

(5)支持大文本

 
     
 服务支持